Friday, November 14, 2008

Voltes V Ending SongIf you grew up in the 80s, you surely are a fan of this well-loved Japanese anime. I just feel like posting it here coz I love the ending song. By the way, here is the lyrics:

Oya ni hagureta
hinadori mo
Itsuka wa yasashii
hutokoro ni
Kaeru ashita mo aru darou
Danoni naze meguri aenu
chichi no kage

Naku mono ka
Boku wa otoko da
Shinjiteru shinjiteru
Sono hi no koto wo
Kono te de chichi wo
Daki shimeru hi no koto wo

No comments: